Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klacht en hoe lang deze al bestaat. Als er geen sprake is van een acute situatie wordt er meestal na ongeveer 8-10 weken een nieuwe afspraak gemaakt. Bij acute klachten is dat eerder.

In een tweede consult staat uw reactie op het geneesmiddel centraal; wat is verbeterd, wat is verslechterd, zijn er nieuwe symptomen naar voren gekomen?
Hieruit blijkt of het gekozen geneesmiddel moet worden voortgezet of dat een ander geneesmiddel nodig is of dat er moet worden gewacht, omdat het geneesmiddel nog steeds werkzaam is. Het is gebruikelijk dat er meerdere geneesmiddelen na elkaar nodig zijn om een volledige genezing tot stand te brengen.

Vervolgconsulten vinden plaats zolang u nog niet voldoende bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering. Als u het passende geneesmiddel heeft ingenomen, treedt in de regel bij een chronische klacht binnen vier tot acht weken verbetering op, maar dat wil niet zeggen dat u dan al genezen bent. Het is wel duidelijk dat u reageert en op de goede weg bent.

Het genezingsproces is van veel factoren afhankelijk. Er zijn geen vaste richtlijnen te geven. U kunt zich voorstellen dat indien u al enkele jaren aan een chronische ziekte lijdt, uw lichaam tijd nodig heeft om te herstellen.

De duur van het genezingsproces is in ieder geval afhankelijk van de vitaliteit van de patiënt, de tijd dat hij/zij deze klacht al heeft en de ‘soort’ ziekte waaraan de patiënt lijdt.
Acute ziektes kunnen binnen enkele dagen, uren of zelfs minuten genezen.

Als u met een chronische klacht bij een homeopaat komt zijn er in de meeste gevallen toch een aantal maanden en soms zelfs jaren nodig om u geheel te genezen. Dat vergt veel geduld en doorzettingsvermogen van zowel de patiënt als ook de homeopaat.

Alhoewel er met homeopathie vaak wonderen gebeuren is niet iedereen te genezen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 70% van de patiënten blijvend geneest of een betere levenskwaliteit genieten. In ogenschouw nemend dat mensen vaak bij homeopaten terecht komen omdat men regulier niets meer voor hen kan doen en zij al jaren met klachten lopen is dit percentage behoorlijk hoog te noemen.